TIN NỔI BẬT

Banner_VBSP_chinh

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG

Banner Văn hóa VBSP

Ứng dụng lồng nhau

Slogan_NHCSXH

Xuất bản thông tin

Kỳ hạn gửi Lãi suất (%/năm) đối với cá nhân (trả lãi cuối kỳ) Lãi suất (%/năm) đối với tổ chức (trả lãi cuối kỳ)
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng 0,5 0,5
01 tháng 4,9 4,6
02 tháng 4,9 4,6
Từ 03 tháng đến dưới 06 tháng 5,4 5,1
Từ 06 tháng đến dưới 09 tháng 5,8 5,5
Từ 09 tháng đến dưới 12 tháng 5,8 5,5
Từ 12 tháng trở lên 7,2 6,0

Banner_vbsp_ngan_hang_so

Banner_TT_PGD_cap_huyen

Logo NHCSXH

banner_NHCSVN

Banner_Lienkettrang_vbsp

Banner_zalo_vbsp

Banner_cttdtdt_vbsp

Banner_facebook_vbsp

Banner_youtube_vbsp

Banner_trang_vbsp

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày: