TIN NỔI BẬT

Covid19 chung tay

Văn hóa NHCSXH

Ứng dụng lồng nhau

Slogan_NHCSXH

Xuất bản thông tin

Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay giải quyết việc làm 7,92%/năm
Cho vay xuất khẩu lao động 6,6%/năm
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9%/năm
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 9%/năm
Cho vay thương nhận hoạt động thương mại tại vùng khó khăn 9%/năm
Cho vay hộ nghèo về nhà ở 3%/năm
Cho vay nhà vượt lũ ĐBSCL 3%/năm
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 4,8%/năm

Kỳ hạn gửi Lãi suất (%/năm) đối với cá nhân (trả lãi cuối kỳ) Lãi suất (%/năm) đối với tổ chức (trả lãi cuối kỳ)
Không kỳ hạn 0,1 0,1
01 tháng 3,1 3,0
02 tháng 3,1 3,0
03 tháng 3,4 3,3
06 tháng 4,0 3,7
09 tháng 4,0 3,7
12 tháng 5,5 4,8
18 tháng 5,5 4,8
24 tháng 5,5 4,8

TT_PGD_cap_huyen

Logo NHCSXH

banner_NHCSVN

Nút: dongthap.gov.vn:8080